Tallinna Raudtee Muuseum​

Eesti Raudteemuuseumi projekt Tallinnas. Parajasti me kogume väljapaneku jaoks fotopilte ja videosid. Fotod ja videod on juba postitatud meie Instagrami ja Facebooki platvormidel. ​

Eesti raudtee ajaloo säilitamiseks kavatseme korraldada füüsilise ekspositsiooni, mis tuleb fotoarhiivist ja muudest Eesti raudteega seotud eksponaatidest.​ ​

Eesti raudteetransport on Eesti raudteedel toimiv raudteetransport.Eesti raudteede kogupikkus on 2164 kilomeetrit,[1] millest elektrifitseeritud on 132 km[2]. Raudtee peamine omanik on riik ning seda reguleerib Tehnilise Järelevalve Amet.

Avaliku raudtee sirge teeosa rööpmelaius rööpapeade sisemiste servade vahel on Eestis 1520 või 1524 mm. Olemasolevatel peateedel on alates 1990. aastate teisest poolest järk-järgult üle mindud rööpmelaiusele 1524 mm.[3] Vabariigi Valitsuse otsusega võib kasutusele võtta ka muu rööpmelaiusega avalikuks kasutamiseks määratud raudteid.

Raudteed kasutatakse tänapäeval Eestis peamiselt kaubavedudeks, kuid ka reisijateveoks. Reisijatevedu on kõige sagedam Tallinna lähedal.

Hoidkem koos Eesti raudteede ajalugu!